Pošiljanje je v teku....
Vaš recept je v pošiljanju. Prosimo, počakajte trenutek.
Midvakuhava


Midva sva Tjaša in Blaž in poleg tega, da rada potujeva, žurava in se ubadava z najinim psičkom Čilijem, tudi veselo kuhava. Sva strastna ljubitelja namiznih iger, največkrat pa svoje strateške sposobnosti preizkušava v igri "Kdo bo pospravil kuhinjo?" Trdno stojiva za dejstvom, da mora biti kuhinjsko ustvarjanje zabavno in polno energije - na tak način vihtenje kuhalnice ni nikoli odveč. Najin paradni konj so torte, v pripravo katerih poleg odličnih sestavin vedno vključiva tudi zvrhan koš ljubezni.

www.midvakuhava.si
Facebook
Instagram


Pravila nagradnega natečaja

"Sladki okusi pomladi"

1. člen
Organizator

Organizator nagradnega natečaja »Sladki okusi pomladi« (v nadaljevanju: nagradni natečaj), je Dr. Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin (v nadaljevanju: organizator). Organizator organizira nagradni natečaj »Sladki okusi pomladi« z namenom promocije izdelkov blagovne znamke Dr. Oetker. Nagradni natečaj poteka izključno na spletni strani droetkerpromocija.com/SI.

2. člen

Trajanje aktivnosti in potek aktivnosti/ sodelovanja Nagradni natečaj poteka v obdobju od 5. 4. 2019 do 26. 5. 2019, ob 24.00 uri in ima 4 kroge.

Trajanje vsakega kroga:
Obdobje prvega kroga: 5. 4.–14. 4. 2019
Obdobje drugega kroga: 15. 4.–28. 4. 2019
Obdobje tretjega kroga: 29. 4.–12. 5. 2019
Obdobje četrtega kroga: 13. 5.–26. 5. 2019

Potek sodelovanja:
V vsakem krogu mora sodelujoči izpolniti s temi pravili in pogoji sodelovanja, določeno nalogo, ki je opredeljena spodaj za vsak krog in izpolni pogoje, ki so opredeljeni v 4. členu pravil nagradnega natečaja:

I. krog
Naloga: Z uporabo spodaj navedenih izdelkov Dr. Oetker ustvarite spomladansko torto, okrašeno z velikonočnimi motivi (zajček, pirhi ipd.). Izdelki, ki jih morate uporabiti pri izdelavi:
- Dr. Oetker pecilni prašek
- Dr. Oetker vanilin sladkor
- Dr. Oetker dekorji (po izbiri: barve, fondant ali okraski)

II. krog
Naloga: Ustvarite najljubšo velikonočno sladico iz testa z vsemi spodaj navedenimi izdelki Dr. Oetker.

Izdelki, ki jih morate uporabiti pri izdelavi:
- Dr. Oetker kvas
- Dr. Oetker arome (po izbiri: tekoče arome ali naribane lupinice pomaranče/limone ali bourbon vanilijev sladkor)

III. krog
Naloga: Bodite ustvarjalni in izdelajte svojo vizijo slaščice s spodaj navedenimi izdelki Dr. Oetker.
Izdelki, ki jih morate uporabiti pri izdelavi:
- Dr. Oetker Special pudingi ali Dr. Oetker kreme za torte
- Dr. Oetker arome (po izbiri: Finesse, tekoče arome, bourbon vanilijev sladkor)

IV. krog
Naloga: Bodite ustvarjalni in izdelajte svojo vizijo spomladanske slaščice s spodaj navedenimi izdelki Dr. Oetker in sadjem.
Izdelki, ki jih morate uporabiti pri izdelavi:
- Dr. Oetker želatina ali Dr. Oetker prelivi za torte
- Dr. Oetker vanilin sladkor
- Dr. Oetker pecilni prašek

Vsi, ki bodo izpolnili navedene pogojev za sodelovanje, bodo sodelovali v nagradnem natečaju za eno izmed nagrad.
Pravila nagradnega natečaja bodo objavljena na spletnih straneh droetkerpromocija.com/SI dne 5. 4. 2019.

4. člen.
Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki izpolnjujejo v teh pravilih navedene pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni družb Dr. Oetker, d.o.o. in zaposleni hčerinskih ali kako drugače lastniško povezanih podjetij omenjenih družb. Pravico do sodelovanja v nagradnem natečaju posameznik pridobi tako, da izvede »kuharsko« nalogo v določenem krogu, naloži fotografijo pripravljene sladice in vpiše svoje podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov) ter ustrezne podatke o receptu (ime recepta, čas priprave, sestavine in način priprave) v obrazec, objavljen na spletni strani www.droetkerpromocija.com/SI.
V izbor za osvojitev nagrad pridejo izključno recepti in fotografije, ki so skladni z nalogo kroga (predpisana tema in predpisani izdelki Dr. Oetker, ki jih je treba uporabiti v nalogi).
Na vsaki fotografiji ob sladici morajo biti jasno vidni tudi paketi izdelkov Dr. Oetker, ki so bili uporabljeni med pripravo in katerih uporaba je bila predvidena v nalogi kroga.

Fotografije in recepti, ob katerih niso vidni paketi predpisanih izdelkov Dr. Oetker, se ne uvrstijo v izbor za osvojitev nagrad. V nagradnem natečaju bodo sodelovale vse prijave, prejete po razporedu posameznega kroga iz 2. člena. Prijave, ki bodo prispele po datumu posameznega kroga, nimajo pravice do sodelovanja v nagradnem natečaju, organizator pa ne odgovarja za zapoznele, izgubljene ali napačno poslane prijave.

5. člen

Vsak sodelujoči lahko pošlje neomejeno število prijav, vendar mora biti v vsaki drugačen recept, fotografija in način priprave. Vsaka prijava (z različnim receptom) je priložnost za osvojitev nagrade. V primeru, da ista oseba ponovno prijavi isti recept, je ponovna oziroma druga in vsaka naslednja prijava neveljavna. V vsakem krogu sodelujejo prijave, ki prispejo do datuma zaključka kroga. Vsak sodelujoči lahko osvoji samo eno nagrado v času trajanja nagradnega natečaja. Sodelujoči v nagradnem natečaju sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil. Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev sodelovanja v nagradnem natečaju. Preklic sodelujoči izvede s kontaktiranjem organizatorja. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju. 6. člen

Nagradni sklad za nagradni natečaj sestavljajo:
– 4 x Bosch MUM 54A00, v skupni vrednosti 847 EUR
– 12 x darilni paket Dr. Oetker v vrednosti 50 €, skupna vrednost darilnih paketov 600 EUR

Vsak krog se podeli:
- 1 x Bosch MUM 54A00 v vrednosti 211,90 €
- 3 x darilni paket Dr. Oetker v skupni vrednosti 150 €
Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali druge nagrade.
7. člen

Vrednost nagrade in dohodnina
Skupna maloprodajna vrednost nagrad z DDV, dne 5. 4. 2019, je 1.737,12 EUR
Zgoraj navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan 12. 2. 2018. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.

Rezultati nagradnega natečaja so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad. Organizator bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru, da je vrednost nagrade manjša od 42,00 EUR, se akontacija dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini ne obračuna.

Sodelujoči v nagradnem natečaju se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkov do organizatorja povezanimi s sodelovanjem v nagradnem natečaju in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade …).

8. člen

Izbor zmagovalnih receptov se bo odvijal v prostorih agencije OMD Slovenija d.o.o. na naslovu Koprska 106a, Ljubljana ob 12. uri, in sicer na naslednje datume:
1. krog – 19. 4. 2019
2. krog – 6. 5. 2019
3. krog – 17. 5. 2019
4. krog – 31. 5. 2019
Izbor dobitnikov nagrad bo izvedla štiričlanska žirija, predstavnik podjetja Dr. Oetker, predstavnik agencije, sodelujoča pri projektu Tjaša Vede in Blaž Mikuljan, Midvakuhava.

Merila za izbor:
– Najlepša sladica (vizualna privlačnost, prikazana na fotografiji)
– Uporaba vseh navedenih izdelkov Dr. Oetker, vizualno jasno vidnih na fotografiji in besedilno omenjenih v opisu recepta
– Izvirnost recepta 

Štiričlanska komisija za izbor dobitnikov bo ocenjevala recepte in bo ob izboru sestavila zapisnik s podatki o dobitnikih in poteku izbora ter načinu ocenjevanja. Zapisnik vsebuje kraj in uro izbora, datum in naslov elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so objavljena pravila nagradnega natečaja, imena in priimke ter naslove članov komisije, način izbire dobitnikov, imena in priimke ter naslove dobitnikov, ime in vrednost nagrade, ki jo je prejel posamezni dobitnik. Zapisnik ima uraden in obvezujoč pomen za vse sodelujoče v nagradnem natečaju. Dobitniki bodo objavljeni na spletni strani www.droetkerpromocija.com/SI/ v roku 15 dni od izbora.

9. člen

Dobitniki vseh nagrad bodo obveščeni o načinu prevzema nagrade po telefonu in elektronski pošti v roku 15 dni od dneva izbora.
Nagrajenci bodo lahko nagrade prevzeli sami na naslovu Dr. Oetker, d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin ali drugače po dogovoru med organizatorjem in nagrajencem. Če se nagrajenec v 40 dneh ne dogovori za prevzem, si organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli drugemu nagrajencu.
Noben dobitnik nagrade nima pravice zahtevati zamenjave nagrade za drugo vrsto nagrade ali izplačilo protivrednosti osvojene nagrade v gotovini. Vsi dobitniki so ob prevzemu nagrade dolžni dokazati svojo istovetnost z lastno osebno izkaznico.
Nagrajenec je do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi, na poziv organizatorja v pisni obliki ali preko telefona sporočil zahtevane osebne podatke, in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji, v roku osmih (8) delovnih dni od prejetega obvestila.
V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni po prejetem obvestilu, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
V primeru, da v času podelitve nagrade, te nagrade zaradi kakršnihkoli razlogov ni mogoče podeliti, si organizator nagradne igre pridržuje pravico, da nagrajencu vroči podobno nagrado v isti vrednosti.
Prav tako si organizator v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade izžreba izmed tistih, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve.
Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja povezanih s sodelovanjem v nagradni igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevoza, ...).

10. člen

S sodelovanjem v nagradnem natečaju se sodelujoči strinjajo z objavo njihovih podatkov (ime in priimek, elektronski naslov) na spletni strani droetkerpromocija.com/SI in pooblastijo organizatorja, da – brez pravice do kakršnega koli nadomestila – uporablja njihove osebne podatke in fotografije v namen javne objave rezultatov tako ob dodelitvi nagrade kot tudi v objavi reportaž ali podobnih gradiv, povezanih z nagradnim natečajem. Dobitnik je dolžan popolno sodelovati z organizatorjem pri ustvarjanju in objavi medijskih vsebin, ki izhajajo iz nagradnega natečaja in so povezane z nagradnim natečajem.

11. člen

V trenutku prevzema nagrade oziroma s podpisom potrdila o prevzemu nagrade prenehajo vse nadaljnje obveznosti organizatorja do dobitnika nagrade. Komisija bo z zapisnikom ugotovila, ali so dobitniki prevzeli vse nagrade v navedenem roku, in bo ob preteku tega roka ugotovila, da je nagradni natečaj zaključen.

12. člen

Če se v nagradni natečaj vključi manj sodelujočih, kot je nagrad, ki so predvidene z nagradnim skladom, bo organizator podelil toliko nagrad, kolikor udeležencev bo sodelovalo v nagradnem natečaju.

13. člen

Organizator ne odgovarja za prepozno dostavljene, nepopolne, poškodovane ali neposlane podatke, prav tako ne za izpad, prekinitev ali nedostopnost omrežja, strežnika, ponudnika internetnih storitev (ISP), spletnih strani in drugih povezav, tehnične okvare ali težave s strojno ali programsko opremo ter kakršne koli druge okvare ali težave kakršne koli vrste, človeške, mehanske, elektronske, računalniške, omrežne, pravopisne, tiskarske ali na kakršen koli način povezane z nagradnim natečajem, vključno z, a brez omejitve na napake ali težave, povezane z vodenjem nagradnega natečaja. Organizator ne odgovarja za morebitno netočnost informacij, če izhajajo iz ravnanja uporabnika spletnih strani, nepooblaščene uporabe ali vdora v programe, povezane z natečajem.
Organizator ima pravico, da na podlagi diskrecijske ocene v katerem koli trenutku in brez obrazložitve diskvalificira katerega koli sodelujočega, če krši zakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ali s svojim ravnanjem škodi ugledu ali interesom organizatorja. Sodelujoči na natečaju se s sprejetjem pravil sodelovanja v celoti odrekajo kakršnim koli zahtevkom zoper organizatorja z osnovo nadomestila kakršne koli oblike škode, ki bi lahko nastala ob nalogi, predpisani v teh pravilih. Če se po izključnem mnenju organizatorja kateri koli del natečaja ne more izvesti na predvideni način skladno s temi pravili ali če natečaj kompromitira virus, črv, hrošč, nepooblaščen človeški poseg, zloraba računalniškega sistema, višja sila ali drug razlog, ki po izključnem mnenju organizatorja postavlja pod vprašaj ali ogroža organizacijo, varnost, pravičnost ali pravilno izvedbo natečaja, ima organizator pravico, da po lastni presoji zaustavi, spremeni ali prekine natečaj (ali kateri koli njegov del), diskvalificira sumljive prijave/odgovore in v primeru prekinitve, po lastni presoji, ob ustrezni uporabi teh pravil izbere dobitnike preostalih nagrad.

Nagradni natečaj se lahko prekine, odpove ali da v stanje mirovanja, če nastanejo okoliščine, za katere organizator ne odgovarja oziroma ki jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradnega natečaja obveščeni na spletni strani droetkerpromocija.com/SI.

14. člen

Sodelujoči v nagradnem natečaju sprejema vse pravice in dolžnosti iz teh pravil. Pravila začnejo veljati z objavo na spletni strani droetkerpromocija.com/SI. Pravilnik o zasebnosti in zaščiti osebnih podatkov 15. člen Varovanje osebnih podatkov Vsi osebni podatki so varovani skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Smiselno enako velja za pravico do lastne podobe (osebnostne pravice), ki se nanaša na pravico Organizatorja, da se materiali z udeleženčevo podobo in osebnimi podatki reproducirajo, distribuirajo in javno priobčujejo in/ali uporabljajo na katerikoli drug način Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri uporabi za potrebe te nagradne igre in sicer do preklica. S sodelovanjem sodelujoči soglaša, da organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki: ime, priimek, elektronski naslov) za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih, z možnostjo odjave. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov, prav tako lahko udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov, tako, da pošlje zahtevo na oetker@oetker.si. Udeleženec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa agenciji oziroma drugemu pogodbenemu obdelovalcu znotraj in/ali izven EU. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od naročnika skladno z opredeljenimi nameni. Organizator nagradnega natečaja, Dr. Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin, kot vodja obdelave obdeluje osebne podatke sodelujočih v nagradnem natečaju, ki jih je pridobil v skladu s pravili nagradnega natečaja »Sladki okusi pomladi«, objavljenem na spletni strani nagradnega natečaja droetkerpromocija.com/SI, na podlagi privolitve sodelujočih. Sodelujoči v nagradnem natečaju dajo organizatorju privoljenje za obdelavo zbirke zbranih osebnih podatkov sodelujočih v skladu s predpisi o zaščiti osebnih podatkov. Organizator jamči, da sta obdelava in zaščita osebnih podatkov skladna s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in jih je mogoče zahtevati na naslovu oetker@oetker.si.

Sodelujoči v nagradnem natečaju se izrecno strinjajo, da lahko organizator samostojno in po lastni presoji obdeluje podatke, ki so mu jih posredovali, izključno za naslednje namene:
– izvedba nagradnega natečaja v vseh oblikah
– kontaktiranje sodelujočih po telefonu zaradi obveščanja o prejemu nagrade in njeni dostavi
– objava imena, priimka in fotografije receptov dobitnikov nagrad na spletni strani nagradnega natečaja
Če se sodelujoči ne strinja z zbiranjem posredovanih podatkov, ne more sodelovati v nagradnem natečaju.

Osebni podatki dobitnikov, ki se obdelujejo v nagradnem natečaju, so: ime in priimek, e-poštni naslov, naslov bivališča in telefonska številka. Organizator se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke obdeloval samo v zgoraj navedene namene in da bo v primeru, da bo obdelavo osebnih podatkov izvajala v njegovem imenu druga fizična ali pravna oseba, uporabljal storitve izključno takšnih obdelovalcev podatkov, ki v zadostni meri jamčijo za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na način, da je obdelava skladna z zahtevami predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in da se z njo zagotavlja zaščita pravic posameznika. Prejeti osebni podatki se shranjujejo samo v času, potrebnem za doseganje namena, za katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, vendar največ še 60 dni po koncu nagradnega natečaja, če sam sodelujoči na prekliče svojega soglasja in zahteva izbris svojih podatkov. Po preteku roka shranjevanja bo organizator osebne podatke izbrisal.
Sodelujoči v nagradnem natečaju lahko kadar koli prekliče svoje soglasje za zbiranje in obdelavo njegovih osebnih podatkov in se strinja, da je lahko zaradi preklica soglasja onemogočeno njegovo sodelovanje v nagradni igri. V povezavi z osebnimi podatki ima sodelujoči naslednje pravice, ki so predpisane z odredbami predpisov, veljavnih v Republiki Sloveniji:
– pravica do dostopa do osebnih podatkov,
– pravica do popravka osebnih podatkov,
– pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) osebnih podatkov,
– pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov,
– pravica do prenosljivosti osebnih podatkov,
– pravica do ugovora,
– pravica do pritožbe in pravica do vložitve ugovora pristojnemu organu za zaščito podatkov.

Zahteve, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, povezanih z osebnimi podatki, lahko v pisni obliki pošljete na elektronski naslov: oetker@oetker.si ali po pošti Dr. Oetker d.o.o., Gmajna 15, 1236 Trzin, s pripisom »GDPR«.

16. člen

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore iz naslova izvedbe aplikacije rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

17. člen

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci pristanejo na ta pravila nagradnega natečaja, ki so objavljena na droetkerpromocija.com/SI. Pravila nagradnega natečaja stopijo v veljavo z objavo na spletni strani droetkerpromocija.com/SI. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletnih straneh droetkerpromocija.com/SI. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov oetker@oetker.si, s pripisom »Sladki okusi pomladi«.

V Ljubljani, dne 5. 4. 2019

Ime recepta 01

Sestavine
Sastojci za biskvit:

Priprava
Biskvit

več o blogerjih >
Naloga: Domiselna sadna sladica
Bodite ustvarjalni in izdelajte svojo vizijo spomladanske slaščice s spodaj navedenimi izdelki Dr. Oetker in sadjem.
Izdelki, ki jih morate uporabiti pri izdelavi:
• Dr. Oetker želatina ali Dr. Oetker prelivi za torte
• Dr. Oetker vanilin sladkor
• Dr. Oetker pecilni prašek

POGLEJ PREDLOG VPLIVNEŽEV
Naziv recepta

Sestavine
Priprava
Slika *(Poglej komentar)
Ime in priimek

E-pošta

Telefonska številka
Pravila nagradnega natečaja

OPOMBA: Na vsaki fotografiji morajo biti ob sladici jasno vidni paketi izdelkov Dr. Oetker, ki ste jih uporabili pri pripravi in katerih uporaba je bila določena v nalogi tega kroga natečaja. Fotografije in recepti, na katerih niso vidni vsi paketi navedenih izdelkov Dr. Oetker, ne bodo objavljeni in ne bodo vključeni v izbor za osvojitev nagrad.

OMBRE TORTA
Neža Vrtač
POGLEJ RECEPT
Vanilijeva torta z jagodami
Špela Plestenjak
POGLEJ RECEPT
Sanjska kapučino torta...
Nataša Lešnik Štrafela
POGLEJ RECEPT
Bezgova pita...
Mateja Deželak
POGLEJ RECEPT
Torta cheecake z jagodami
Simona Plohl
POGLEJ RECEPT
Jagodna torta z belo čokolado
Veronika Igličar
POGLEJ RECEPT
Jagodno kivijevo srce
Janja Perhač
POGLEJ RECEPT
Pina Colada tortica
Boštjan Hribar
POGLEJ RECEPT
Limonino vanilijeva pletenica...
Sabina Cesar
POGLEJ RECEPT
Veganska potratna potica
Tajda Šrot
POGLEJ RECEPT
Čokoladna prepletenka
Tina Robič
POGLEJ RECEPT
Malinine Rolce
Bojana Barukčić
POGLEJ RECEPT
Nutela-bela čokolada
Nika Krušič
POGLEJ RECEPT
Čokoladno gnezdo
Mateja Bezamovski
POGLEJ RECEPT
Pina colada musse torta
Ana Božič
POGLEJ RECEPT
Pomladna mango tortica
Nataša Poberžnik
POGLEJ RECEPT

POGLEJ VSE RECEPTE